Entrades

Sobre evaluaciones, exámenes, educación y desobediencia

LA ESCUELA ¿LÍQUIDA O LIQUIDADA?

LA FMRPPV OPINA SOBRE ELS DEURES A Á PUNT MÈDIA

MATERIAL JORNADA D'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA

JORNADA DE LA FMRPPV

PROGRAMA DE LA JORNADA D'ALZIRA

EL MINISTRE MÉNDEZ DE VIGO VOL UNA EDUCACIÓ MERITOCRÀTICA I DISCRIMINADORA.

FRANCESC FERRER I GUARDIA

JORNADA EDUCATIVA: L'ACCÉS A LA DOCÈNCIA EN L'ESCOLA PÚBLICA A DEBAT

EL QUE AMAGA L'INFORME PISA

Otras formas de evaluar màs allà del examen

Escoles de Segona Oportunitat: un model consolidat per recuperar els joves del fracàs escolar